lesopbouw

Iedere dramales is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Kerndoelen, observatiemogelijkheden & dramatechnieken
  • Introductie
  • Warming-up 1
  • Warming-up 2 (met of zonder muziek)
  • Kern
  • Slot (altijd met muziek)

Kerndoelen, observatiemogelijkheden & dramatechnieken:

In iedere dramales komt een groot aantal kerndoelen standaard aan bod. Deze kerndoelen worden u in een los document aangeleverd bij afname van een lesmodule. De verschillende dramatechnieken en de observatiemogelijkheden voor de leerkracht die van toepassing zijn op de gekozen dramales staan voor u in de les gespecificeerd.

Introductie:

Hier wordt het onderwerp en/of thema benoemd en vind u een korte samenvatting van de totale dramales.

Warming-up 1 bij inzet als lesmodule:

Bij de inzet van de lessen als vast onderdeel van uw lesrooster zal er gewerkt worden met een standaard warming-up in 3 niveaus. Dit blijkt een zeer succesvolle formule om het vertrouwen van de leerlingen in zichzelf, spelenderwijs, te laten groeien en daardoor worden de overige onderdelen van een les ook veel diepgaander uitgevoerd door de leerlingen. Het niveau zal gedurende het schooljaar een aantal maal worden verhoogd en daardoor stijgt de uitvoering hiervan vaak tot verrassende kwalitatieve hoogte.

Warming-up 1 bij inzet als eenmalige workshop:

Hier wordt gewerkt OF met standaard warming-up niveau 1 OF een warming-up 1 die aansluit op het thema/onderwerp van de desbetreffende les.

Warming-up 2:

Hier zal de warming-up meer in het teken staan van het thema van de les. Bij deze warming-up ligt de nadruk in de meeste gevallen op beweging van het lichaam. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van passende muziek.

Kern:

De ware essentie van het onderwerp van de les zal in dit onderdeel worden uitgevoerd. Hierbij komt bij iedere dramales een specifieke dramatechniek aan bod. Rollenspel, bewegingsspel en improvisatie zijn onze meest gekozen dramatechnieken voor een kernopdracht.

Slot:

Er wordt altijd afgesloten met een ontspanningsoefening op muziek. Dit om het lichaam weer terug te brengen in ruststand. Denk hierbij aan yoga (of yoga-aanverwante) oefeningen, aangepast op het thema van de les.