lesopbouw

Iedere dramales is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Warming up(s)
  • Kern
  • Afsluiting (ontspanningsoefening met muziek)
  • Observatiemogelijkheden per oefening

Standaard warming up:

Tijdens deze warming up wordt het “instrument”, namelijk het lijf, gezicht en stem, opgewarmd.

Extra warming up:

In sommige lessen wordt er een extra warming up uitgevoerd met de leerlingen. Deze warming up staat meer in het teken van het thema van de les. Bij deze warming up ligt de nadruk in de meeste gevallen op beweging van het lichaam. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van passende muziek.

Kern:

De ware essentie van het onderwerp van de les zal in dit onderdeel worden uitgevoerd. Hierbij komt bij iedere dramales een specifieke dramatechniek aan bod. Rollenspel, bewegingsspel en improvisatie zijn onze meest gekozen dramatechnieken voor een kernopdracht.

Slot:

Er wordt altijd afgesloten met een ontspanningsoefening op muziek. Dit om het lichaam weer terug te brengen in ruststand. Denk hierbij aan yoga (of yoga-aanverwante) oefeningen, aangepast op het thema van de les.

Observatiemogelijkheden:

De observatiemogelijkheden voor de leerkracht die van toepassing zijn op uit te voeren dramaoefeningen staan voor u in de les gespecificeerd.